Tin tức công nghiệp

  • post time: 2020/02/19

    BBA Bơm gần đây đã được trao tặng nhằm bao giờ lớn nhất cho máy bơm PT. Việc mua được thực hiện bởi công ty khử nước Hà Lan Koop Watermanagement BV. Các hình ảnh hiển thị trên trailer phẳng đầu tiên được nạp, với nhiều lô hàng hơn để làm theo. Cho đến nay phần lớn nhất của consi đầu tư ...Read more »

  • post time: 2020/02/19

    Sulzer đã bổ sung XJ900 đến loạt XJ của khử nước chìm máy bơm được thiết kế để khai thác mỏ, đường hầm hoặc xây dựng. Sulzer giới thiệu dòng XJ của khử nước máy bơm chìm vào năm 2012 và XJ900 là một phần mở rộng phạm vi hoạt động của bộ truyện. Công ty này nói rằng đó là một một tiết kiệm ...Read more »